Yusuf KAVAKLI
  Güncelleme: 14-10-2019 22:19:00   04-10-2019 00:46:00

PEYGAMBERİMİN SEVDİĞİ MÜSLÜMAN (7)

Tokat manşetin saygıdeğer okuyucuları

Sohbetimizin başında hemen belirtmek durumundayım ki “peygamberimin sevdiği Müslüman” serimiz siz değerli okuyucularımız tarafından gerçekten takdir edilip okunan makaleler olmaya devam ediyor.

Bu günde ve gelecek haftalarda da  aynı seriye devam edeceğimi bildirmek istiyorum..

Sevgili Dostlar,

O peygamber bizim her şeyimizdir. Biz O’nsuz yapamayız. Şair ne güzel ifade ediyor;

Sensin tutunduğumuz dal,


Sensin kokladığımız gül,

Sensin güç aldığımız kol

Koluna kurban olduğum

(Gönlümüzün sultanı Habîbullah.S.115-M.Y.Kandemir)

Evet O bizim tuttuğumuz ve tutunduğumuz daldır. Kokladığımız güldür, güç aldığımız koldur..Biz onun yolunun kurbanıyız..

Hani bir başka Allah dostuda diyor ya ;

Araya araya bulsam izini,

İzinin tozuna sürsem yüzümü

Hak nasip eylese görsem yüzünü

Ya Muhammed canım arzular seni (a.g.e)18)

 

Merzifonlu Dedezâde Mehmet Hilmi de;

“Özledi ancak bu gönlüm ya Resûlallah seni,

Düşte olsun sevdiğim, bir def’a görsem âh seni

(a.g.e)18)

 

Konyanın hadim ilçesinden kalkıp Medineye göçen ve 1966 Medine-i Münevvere de vefat eden kaşıkçı Ali Rıza bey de;

--Meded ey server-i âlem tut elim

-- Başka yok aşkından özge emelim

--Meded ey nûr-i Muhammed güzelim

-- Meded ey sevgili dildâr medet ey…(a.g.e)20)

 

Sevgili okuyucularım

Biz Allah Rasülü(sav)mi ne kadar övsek methetsek sayaramayız.Ancak O’nunla ilgili eserleri okuyarak kendimzi tatmin edebiliriz. Bu eserlerden bir tanesi de(ve bana göre en tatlısı da) Prof.Dr.M.Yaşar Kandemir  hocamın kaleme aldığı GÖNLÜMÜZÜN SULTANI HABİBULLH” isimli eseridir. Özellikle Din görevlileri haftasında Din gönüllülerimize tavsiye ediyorum.Alın okumaya öe anlatmaya doyamıyacaksınız..

 

Sevgili Dostlar,

 

Geçen haftaki makalemde “Âlimin değeri”   konusunu işlemeye devam edeceğim demişitm. Bugün bu okunuyu işleyeceğiz ve bunun yanında malum 1-7 ekim arası Bütün Türkiyede “Camiler ve Din görevlileri haftası olarak kutlanıyor. Fırsat bulursam Bir kaç söz de da o konu ile ilgili  söylemek istiyorum.

 

Sevgili Dostlar,

Dünyanın  en güzel ve tatlı meşgalesi ilim tahsil etmek, okumak ve öğrendiği ile amel edip etrafındaki insanlarla okuyup öğrendiklerini paylaşmaktır.

Karınca kararınca bu mesleğin içinde olan  biri olarak söyliyeyim ki bu tadı alan insanlarımız asla bundan vazgeçemiyorlar. Ben şahsen günün yirmi dönt saatini mümkün olsa kütüphanem de kitaplarımla baş başa geçirmek istiyorum.

Bir hafta on gün dışarıya çıkmasam benim için hiç dert değildir  yeter ki okumaya zaman bulayım ve okuyacak eser bulayım..Ve bunun ikisi de Hamdolsun Mevlaya  fazlasıyla mevcut kütüphanemde..şunu da itiraf edeyim ki benim en çok zevk aldığım işlerden birisi de kitap  alış verişi yapmak ve eve gelir gelmez de o aldığım kitaplardan birazcık okuyup nemalanmaktır..

Zaten   Kaldi ki Peygamber efendimiz de bun hep teşvik etmiyor mu? Sevgili peygamberimiz(sav)in ilmi ve âlimleri övdüğü o kadar çok hadisleri varkı..İşte kısa olarak bir kaçını sizlere nakledeyim:

“Peygamberimiz(sav) gerçek âlimleri şu ölümsüz sözleriyle övmüştür.
”elekler, ilim öğrenmek isteyenlerin üzerine kanat gerer..”

 “insanlara iyişeyler öğretenlere hem Allah, hem melekler ve hem de gök ehli hatta yuvasındaki karıncalar, denizdeki balıklar biledua eder..”

“ Âlimin; bilgisi olmadan ibadet eden kimseye(âbide) üstünlüğü, tıpkı on dördüncü gecesindeki ayın, diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir.”

“ Âlimler, Peygamberlerin Mirasçılarıdır.”(Ebû Dâvud, ilim; Tirmizi,ilim 19; İbni Mâce, Mukaddime 17;)

“ Dünya ve Dünya malı değersizdir; ama ilim öğrenmek ve öğretmek pek değerlidir.” ( Tirmizi, zühd 14; İbni Mâce, Zühd 3)

“ Allah Teâlâ ilmi; insanların hafızalarından silerek değil, âlimleri birer birer alarak yok edecektir.”

“Toplumda hiçbir âlim kalmayınca, insanlar câhillerin ardına düşecemkir.Onlarda kendilerin sorulan soruları bilmeden cevaplandıracak, böylece  hem kendilerini hem de kendilerine uyanları felâkete sürükleyeceklerdir.”(Buhari, ilim 34; Müslim, İlim 13; Tirmizi,ilm 5; İbni Mâce,Mukaddime 8; Dârimi, Mukaddime 6;Ahmed b.Hanbel, Müsned ıı,162,190) (Peygâmberimin sevdiği Müslüman.122-123)

 

Sevgili dostlar,

Cehalete savaş açarak gelen bir var ve bütün dünya da bugün budunun salikleri cehaletin gayyasında inliyorlar ve onun içinde batı bizim ensemizde boza pişiriyor..Yüce Allah (c.c) Kur’an d:

De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu!"

Doğrusu ancak akıl iz‘an sahipleri bunu

anlar."
  (Zümer; 39/9)

Sevgili Peygamberimiz ümmetini her vesile ile ilmin üstünlüğüne dikkat çekmiş ve  hep ilme,bilgiye teşvik etmiştir.

Bir defasında Ebu zer(r.a)hazretlerine hitaben şöyle buyurmuştur
Ey Ebu  Zer,sabahleyin evinden çıkıp Kur’an’dan bir âyet

öğrenmen, senin için YÜZ REK’AT NAFİLE

NAMAZ  KILMANDAN DAHA HAYIRLIDIR.

Yine sabahleyin  evinden çıkıp-kendisiyle amel

edilsin veya edilmesin-ilimden bir bölüm öğrenmen, senin

için BİN REK’AT NAFİLE NAMAZDAN daha hayırlığdır”
 (Lütfi Şentürk-Örnek vaazlar.C.1 Sayfa208-209)


İşte sevgili dostlür,

Allahın sevdiği âlimler bunlardır ve sevdiği ilim erbabı da bunlardır.Yoksa öğrendiği birkaç kırık dökük bilgilerle insanları şaşırdan, sapıtan kimseler değildir.

Son zamanlarda bu tip sığ kimselerin sayısı bir hayli çoğaldı..öyleki kimi hadis düşmanı kesildi..kimi ahreti inkar ve kim deşefaati inkar eder hale geldi..

Sevgili okuyucularım,

İlim öğrenmek ve sehih bilgi sahibi olmak bizim görevimiz ve sevgili peygamberimiz(sav)in de tavsiyesidir. Bir cemiyet,bir cemaat,bir topluluk ilimden,âlimden uzaklaşırsa felakete sürüklenmesi içten bile değildir..

Müslüman öncecelikle dinini iyi bilecek..dinini iyi bilecek ki o dinin tavsiyesi olan İslam ahlakını  iyi yaşayabilsin..Onun uçun bize düşen gerçek alimlerin arkasından gitmektir. Onları el üstünde tutmaktır..ve cahillerin peşine takılmamaktır…Bugünpiyasada bir sürü sahte âlimler var..ilimle hiç ama hiç ilgileri yok…işte bu tiep adamları iyi tanıyıp arkasından gitmeyeceğiz ve bunların milleti daha fazla ifsat etmesinin önüne geçmek içinde bunları cmle  cihana ilan edeceğiz…

Sevgili Dostlar,

Dünynğın en değerliği varlığı bilgidir.Kur’an da Yüce Allah(c.c) Peygamber efendimize hitaben;

"Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et!

Eğer bunu yapmazsan O’nun mesajını iletmemiş olursun.

Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah

kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez."
  (Mâide; 5/67) buyurmuştur. Bir başka ayette de

"O da kendisine vahyedileni bldirmekte cimrilik etmemiştir.” (Tekvîr; 81/24) dolayısıyla öğrendiği faydalı bilgileri insanlardan esirgemeye,o bilgileri insanlara ulaştırmamaya kimsenin hakkı yoktur..

Sevgili Peygamberim(sav) de bir hadislerinde mealen:”

Bir kimsenin doğruyu bulmasına vesile olmanın,

dünyanın en değerli sevvetlerinden birisi.
” 

Olduğunu söylemiş ve bir başka hadislerinde de “

kendisine bir konu sorulduğunda doğru

cevap vermeyen kimsenin kıyamet gününde

ağzına ,ateşten gem vurulacaktır.
”buyurmuşlardır..(Peygamberimin sevdiği Müslüman.222-223.sayfalar)


Sevgili dostlar,

İlim ve bilgi  zenginliktir.Onun üzerinde bir zenginlik yoktur.Yüce Mevla ilim ile amel eden alimlerden cemiyetimizi mahrum etmesin inşallah….bugünki makalemizi burada noktalayıp sizden gelen sorulara dönmek istiyorum.

Soru: Sayın hocam, her sene Safer ayı geldiğinde her kes bir şeyler söyleyip kafa karıştırıyor.bu konuda bizi bilgilendirirmisiniz.

Cevap:

Sevgili Dostlarımın dikkatine,

Her sene "SAFER AYI" geldiğinde her kafadan bir ses çıkar..

Çoğunlukla da bu ayın uğursuz bir ay olduğunu

bile söylerler ki bu hiçte doğru bir yaklaşım değildir
.

Bunun yanında da bir sürü aslı faslı olmayan dualardan bahsedilir. Ben bütün bunları düşünerek Türkiye Diyanet Vakfının diyanet İşleri Başkanlığı ile ortaklaşa neşrettikleri "

Diyanet İslam Ansiklopedisinden "(cilt.35.Sayfa: 450-451) 

aldığım bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Fazla yer tutmasın diye biblioğrafyayı buraya almadım.

Buyrun Beraber okuyalım.

_______________________________________________

SAFER الصفر
Hicrî yılın ikinci ayı.
Müellif:
M. KÂMİL YAŞAROĞLU  Sözlükte

boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık;

karında yaşayan kurtçuk
” anlamlarına gelen safer kelimesinin kamerî takvimin ikinci ayına ad olması değişik şekillerde açıklanmıştır.

Meşhur yoruma göreCâhiliye döneminde haram

aylardan muharremin ardından Araplar bu ayda

savaşa çıkıp evleri boş kaldığı veya saldırdıkları

evlerin eşyasını alıp boşalttıkları için böyle

adlandırılmıştır.

Bazı kaynaklarda, safer adı kelimenin “sararmak” anlamıyla

irtibatlandırılarak Câhiliye devrinde insanların yüzlerinin

sararmasına yol açan veba salgınının bu aya denk

gelmesiyle açıklanır.

Bazılarında ise bu ismin Araplar’ın geçimlerini teminde

önemli bir yere sahip olan Yemen’deki Saferiyye adlı

panayırla ilişkili olduğu, hatta bu panayırı kaçıranların

aç kaldığı belirtilir (başka açıklamalarla birlikte bk.

Enîs Ferîha, s. 62-64).

İslâmî dönemde uğursuzluk anlamının silinmesi için bu aya “saferü’l-hayr” ya da “saferü’l-muzaffer” denilmiştir.

Safer ayı Osmanlı belgelerinde (ص) kısaltmasıyla

gösterilmiştir. Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde

mûcir, Arab-ı âribe döneminde şakīl şeklinde anılan

safer ayının İslâm öncesi dönemdeki en meşhur

isimlerinden biri nâcirdir.

Muhtemelen “şiddetli sıcaklık” anlamındaki necr kökünden gelen bu kelimenin sıcak mevsimlerdeki diğer aylar için de kullanıldığı anlaşılmaktadır (adlandırmaların mevsimle ilişkisi hakkında bk. Cevâd Ali, VIII, 460-462).

İslâm’dan önce Araplar seneyi altı kısma ayırıyor ve

her kısım aynı adı taşıyan iki aydan oluşuyordu.

Meselâ iki safer, iki cumâdâ, iki rebî‘ vardı; bunları birbirinden ayırmak için birincisine “evvel”, ikinciye “âhir” veya “sânî” gibi sıfatlar ekleniyordu.

Ayrıca nesî uygulamasıyla muharrem ayı saferin yerine kaydırılarak safer ayı haram ay kabul ediliyordu.

Muharrem ayı “saferü’l-evvel” veya “saferü’l-muharrem”, ikinci ay ise “saferü’s-sânî” diye adlandırılmakta, her iki ay “saferân” adıyla anılmaktaydı. Önceleri sıfat olarak kullanılan muharrem kelimesi daha sonra bu ayın adı olmuş, ikinci safer de yalnızca safer olarak isimlendirilmiştir.

Câhiliye devrinde safer ayı uğursuz kabul

edildiğinden bu ayda umre yapmak

büyük günahlardan sayılıyordu.

Yine bu ayda yapılan evliliklerin uzun ömürlü olmayacağı, başlanan işlerin sonuçsuz kalacağı ya da kötü biteceği şeklindeki bâtıl inançların İslâm’dan sonra da varlığını sürdürdüğü anlaşılmaktadır.

Safer ayı hakkındaki Câhiliye anlayışını reddeden

hadis (Buhârî, “Ṭıb”, 19; Ebû Dâvûd, “Ṭıb”, 24),

daha çok nesî uygulanarak saferin haram ay

kabul edilmesinin yasaklandığı şeklinde yorumlanmıştır;


ancak bağlam bu ayla ilgili bâtıl inanışların geçersiz

olduğu anlamının çıkarılmasına da elverişlidir.

Safer kelimesinin “karında yaşayan kurtçuk” anlamını esas alan diğer bir yoruma göre ise bu hadiste, Câhiliye döneminde

insan vücudunda yaşadığına ve acıktığı zaman

insana musallat olup zarar verdiğine inanılan

küçük bir canlı kastedilmekte ve bu konudaki

inanış reddedilmektedir.

 

Öte yandan bazı kaynaklarda hadis gibi aktarılan

“Safer ayının çıkışını müjdeleyen kimseye ben de cenneti

müjdelerim”
şeklindeki rivayetin (Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî, s. 69) aslının bulunmadığı tesbit edilmiştir (Radıyyüddin es-Sâgānî, s. 61; Şevkânî, s. 438).


Aynı şekilde bu aya mahsus olduğu


nakledilen namaz, dua vb. ibadetlerle

ilgili rivayetlerin de aslı yoktur.


Resûl-i Ekrem ile Hz. Ebû Bekir’in hicret için yola çıkmaları ve Sevr mağarasına sığınmaları (1/622), Ebvâ (Veddân) Gazvesi (2/623), Recî‘ ve Bi’rimaûne vak‘aları (4/625), Hayber seferi (7/628),

Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb’in vefatı (8/629), Resûlullah’ın vefatından önceki şiddetli hastalığı (11/632), Sıffîn Savaşı (37/657).


Sevgili dostlarım,
 

Cumanız hayırlara vesile olsun. Yüce Rabbim bu güzel Cuma gününde sizleri umduğunuza nail, korktuklarınızdan emin eylesin. Hoşça kalın aziz okuyucularımYusuf KAVAKLI
Emekli İstanbul Müftü Yardımcısı
yusufkavakli@tokatmanset.com

 

  • Bu yazı 11453 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum

  YAZARIN DİĞER YAZILARI

PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 8 5 1 2 18 10 17 +8
2 Trabzonspor 8 4 1 3 17 10 15 +7
3 Fenerbahçe 8 4 2 2 13 8 14 +5
4 İstanbul Başakşehir 8 4 2 2 14 10 14 +4
5 Galatasaray 8 3 1 4 9 8 13 +1
6 Sivasspor 8 3 2 3 14 10 12 +4
7 Konyaspor 7 3 1 3 10 6 12 +4
8 Gaziantep FK 8 3 3 2 13 17 11 -4
9 Antalyaspor 8 3 3 2 9 15 11 -6
10 Yeni Malatyaspor 7 3 3 1 16 10 10 +6
11 Göztepe 8 2 3 3 7 7 9 0
12 Beşiktaş 8 2 3 3 10 12 9 -2
13 MKE Ankaragücü 8 2 3 3 6 11 9 -5
14 Denizlispor 8 2 4 2 7 10 8 -3
15 Kasımpaşa 8 2 4 2 8 12 8 -4
16 Çaykur Rizespor 8 2 4 2 8 16 8 -8
17 Gençlerbirliği 8 1 4 3 12 12 6 0
18 Kayserispor 8 0 4 4 8 15 4 -7
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 8 5 1 2 12 6 17 +6
2 Akhisarspor 8 5 2 1 11 7 16 +4
3 Altay 8 4 1 3 14 9 15 +5
4 Ümraniyespor 8 4 2 2 14 10 14 +4
5 Keçiörengücü 8 3 0 5 6 3 14 +3
6 Balıkesirspor 8 4 3 1 11 9 13 +2
7 Bursaspor 8 5 3 0 13 12 12 +1
8 Fatih Karagümrük 7 3 1 3 12 8 12 +4
9 İstanbulspor 8 2 1 5 14 13 11 +1
10 BB Erzurumspor 8 3 3 2 7 7 11 0
11 Adana Demirspor 8 2 2 4 9 6 10 +3
12 Menemenspor 8 2 4 2 5 11 8 -6
13 Osmanlıspor FK 7 3 3 1 9 10 7 -1
14 Adanaspor 8 1 3 4 12 14 7 -2
15 Boluspor 8 1 5 2 7 11 5 -4
16 Altınordu 8 1 5 2 8 12 5 -4
17 Giresunspor 8 1 5 2 6 15 5 -9
18 Eskişehirspor 8 1 6 1 9 16 5 -7
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa FK 9 8 0 1 31 10 25 +21
2 Samsunspor 9 6 0 3 19 4 21 +15
3 Yeni Çorumspor 9 6 2 1 12 8 19 +4
4 Afjet Afyonspor 9 5 2 2 16 7 17 +9
5 Zonguldak Kömürspor 9 5 2 2 12 5 17 +7
6 Tarsus İdman Yurdu 9 5 3 1 9 10 16 -1
7 Sancaktepe Bld 9 5 4 0 17 8 15 +9
8 Sarıyer 9 3 3 3 6 8 12 -2
9 Pendikspor 9 3 4 2 10 11 11 -1
10 Hekimoğlu Trabzon 9 3 4 2 15 19 11 -4
11 İnegölspor 9 3 5 1 12 9 10 +3
12 Kırklarelispor 9 2 3 4 6 15 10 -9
13 1922 Konyaspor 9 3 6 0 10 15 9 -5
14 Başkent Akademi FK 9 2 5 2 11 14 8 -3
15 Gümüşhanespor 9 2 5 2 10 14 8 -4
16 Amed Sportif 9 1 3 5 4 8 8 -4
17 Hacettepe Spor 9 2 5 2 5 17 8 -12
18 Şanlıurfaspor 9 0 8 1 0 23 14 -23
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 9 6 1 2 18 10 20 +8
2 Artvin Hopaspor 9 5 0 4 17 7 19 +10
3 Karaköprü Belediyespor 9 5 0 4 10 2 19 +8
4 24 Erzincanspor 9 4 1 4 10 4 16 +6
5 Çatalcaspor 9 4 1 4 11 7 16 +4
6 Buca FK 9 5 3 1 12 10 16 +2
7 Şile Yıldızspor 9 3 3 3 8 7 12 +1
8 68 Aksaray Belediyespor 9 3 3 3 6 5 12 +1
9 Düzcespor 9 3 3 3 5 5 12 0
10 Çankaya FK 9 3 3 3 9 10 12 -1
11 Erzin Spor Kulübü 9 2 3 4 7 8 10 -1
12 Yeni Orduspor 9 1 1 7 2 3 10 -1
13 Silivrispor 9 2 4 3 9 12 9 -3
14 Kızılcabölükspor 9 2 4 3 9 14 9 -5
15 Sultanbeyli Bld. 9 1 4 4 5 9 7 -4
16 Yomraspor 9 1 4 4 5 10 7 -5
17 Tokatspor 9 0 6 3 6 13 3 -7
18 Manisaspor 9 0 6 3 5 18 3 -13
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/10/2019 Konyaspor vs Yeni Malatyaspor
 25/10/2019 Çaykur Rizespor vs MKE Ankaragücü
 26/10/2019 Sivasspor vs Antalyaspor
 26/10/2019 Gaziantep FK vs Alanyaspor
 26/10/2019 Fenerbahçe vs Konyaspor
 27/10/2019 Yeni Malatyaspor vs Kayserispor
 27/10/2019 Gençlerbirliği vs Denizlispor
 27/10/2019 Göztepe vs Kasımpaşa
 27/10/2019 Beşiktaş vs Galatasaray
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/10/2019 Fatih Karagümrük vs Osmanlıspor FK
 25/10/2019 Boluspor vs Keçiörengücü
 26/10/2019 Ümraniyespor vs Altınordu
 26/10/2019 Balıkesirspor vs Adanaspor
 26/10/2019 İstanbulspor vs Bursaspor
 26/10/2019 Altay vs Menemenspor
 27/10/2019 BB Erzurumspor vs Hatayspor
 27/10/2019 Giresunspor vs Eskişehirspor
 27/10/2019 Adana Demirspor vs Fatih Karagümrük
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/10/2019 Sivas Belediyespor vs Eyüpspor
 26/10/2019 Ankara Demirspor vs Kastamonuspor 1966
 26/10/2019 Bodrumspor vs Kırşehir Belediyespor
 26/10/2019 Ergene Velimeşe vs Elazığspor
 26/10/2019 Etimesgut Belediyespor vs Van Spor
 26/10/2019 Kardemir Karabükspor vs Bandırmaspor
 26/10/2019 Niğde Anadolu FK vs Sakaryaspor
 26/10/2019 Uşak Spor vs Bayburt Özel İdare Spor
 26/10/2019 Kahramanmaraşspor vs Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/10/2019 Artvin Hopaspor vs Buca FK
 26/10/2019 Yeni Orduspor vs Serik Belediyespor
 26/10/2019 Yomraspor vs Erzin Spor
 26/10/2019 Çatalcaspor vs Şile Yıldızspor
 26/10/2019 Kızılcabölükspor vs Çankaya FK
 26/10/2019 Manisaspor vs 24 Erzincanspor
 26/10/2019 Sultanbeyli Bld. vs Karaköprü Belediyespor
 26/10/2019 Tokatspor vs Silivrispor
 26/10/2019 68 Aksaray Belediyespor vs Düzcespor
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Henüz anket oluşturulmamış.
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
YUKARI