Rafet Fener
  06-03-2019 00:36:00

KİM MUHTAR OLMAK İSTEMEZ?

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli seçimlerde en çok dikkat çeken adaylar herhalde muhtar adaylarıdır. Her mahalle de onlarca muhtar adayı olup tomar tomar broşür dağıtıyorlar. İlginç sloganlar, vaatler dikkatimi çekti. Kimisi mahallesine sağlık ocağı yaptıracağını vadediyor, kimisi okul yaptıracağını.

Şimdiye kadar muhtarın görev ve yetkileri nedir? Hiç de araştırmamıştım. Muhtar adaylarının çokluğu, sosyal medyadaki seçim çalışmalarını görünce aklıma muhtarın görevleri nedir diye araştırmak geldi. Bundan 5 yıl önce de seçimlerde muhtar seçimi için oy kullandım. Ama 5 yılda bir kez muhtara bir işim düşmedi. Ya sizlerin düştü mü? Bu yazıyı yazmak aklıma gelince gördüğüm herkese sordum, 5 yılda muhtara hangi işini yaptırdın? Hemen herkes muhtarla hiçbir işinin olmadığını söylediler. Özellikle mahalle muhtarları hakikaten ne iş yaparlar? Muhtarların yasal yetkileri 1944 yılında çıkarılan “şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin teşkiline dair kanun” da belirtilmiştir. Kanunu dikkatli bir şekilde okuyan herkes görecektir ki aslında muhtarın görevi kalmamıştır. Neden mi?

Kanunda belirtilen muhtarın görevleri şunlardır:

1 - Nüfus Kanunu hükümlerine göre:

 A) Kendilerini nüfus sicillerine kaydettirmemiş olanlara,

 B) Hüviyet cüzdanlarını kaybedenlere,

C) Doğum vakalarını nüfus idarelerine bildirmekle mükellef olanlara,

 D) Ölüm vakaları için nüfus dairelerine,

 E) Yer değiştirmelerinin kütüklere kaydı için alakadarlara,

 F) Sanat, sıfat, mezhep ve eşkal gibi hususların nüfus sicillerine kaydı için talep edenlere, ilmuhaber vermek;

2 - 1111 numaralı Askerlik Kanunu hükümlerine tevfikan :

 A) Askerlik yoklama memurları tarafından istenilen malümatı vermek,

 B) Askerlik şubelerine davet pusulalarını imza mukabilinde alarak sahiplerine tebliğ etmek ve davetlilerle beraber muayyen günde askerlik meclisine gitmek ve davete icabet etmemiş olanlar hakkında malümat vermek,

 C) Alakadarlara bildirilmek üzere gönderilen askere sevk cetvellerini, hazır olan sahiplerine tebliğ ederek kendilerini ve hazır bulunmıyanlar hakkında icabeden meşruhatı kaydederek, cetveli o mahallin zabıta amirine teslim etmekle beraber kendisi de toplama yerinde hazır bulunarak istenilecek malümatı vermek,

 D) Askere sevk tarihinden itibaren akibeti meçhul kalanlar hakkında şahadetname vermek,

E) Askerlik çağında olanlardan 15 günden fazla bir müddetle şubesinin bulunduğu mevkiden harice çıkmak istiyenlerin verecekleri haberi kaydetmek ve şubelerine bildirmek;

3 - 1525 numaralı Şose ve Köprüler Kanunu hükümlerine göre:

A) Yol vergisi ile mükellef olanlar için hususi muhasebelerden verilecek cetvelleri doldurmak,

B) Mükellefiyetlerini bedenen ifa edecek olanların vesikalarını muayene ile bu mükellefiyeti ifadan kaçınmış olanların cetvellerini hususi muhasebeye vermek;

 4 - 1086 numaralı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre:

A) Sulh hakimleri nezdinde görülecek davalara ait vekaletname imzalarını tasdik etmek,

 B) İmza vazına muktedir olmıyan veya yazı bilmiyen şahsın kullanacağı mührü veya el ile yapacağı işareti tasdik etmek,

 C) Adli müzaheret talebinde bulunanların mahkemeye ibraz edecekleri şahadetnameleri tanzim etmek;

5 - 1412 numaralı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre:

 A) Bir davayı temyiz talebinde bulunacakların yatırmak mecburiyetinde oldukları depo şartından müstesna tutulabilmesi için fakir olduklarına dair ilmühaber vermek,

B) Zabıtaca yapılacak bina aramalarında hazır bulunmak;

 6 - Hayvan sirkatinin men'i hakkındaki kanun hükümlerine göre:

A) Hayvanını satmak istiyenlere ilmühaber vermek,

 B) Tazmin ettirilmesi lazım gelen çalınmış hayvan bedelini, mahalle halkına taksim etmek,

C) Hayvan hırsızları ve yatakları hakkında zabıt tanzim etmek;

7 - 797 numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu hükümlerine göre: mahallede her geçen ay içindeki ölüm vakalarını ertesi ayın on beşine kadar varidat dairelerine yazı ile bildirmek;

 8 - Tahsili Emval Kanunu mucibince yapılacak hacizlerde hazır bulunmak ve borçlarını tediyede temerrüt edenlerin mali iktidarları olup olmadığına dair ilmühaber vermek;

9 - 393 numaralı muzur hayvanların itlafı hakkındaki kanun hükmüne göre: Hayvanların öldürülmesi için kullanılacak silah ve saireyi mücadele mevsiminde mücadele heyetinden makbuz mukabilinde alarak tevzi etmek ve mevsim hitamında silahları ve kullanılmamış maddeleri toplıyarak heyete teslim etmek;

10 - 1580 numaralı Belediye Kanunu hükümlerine göre: İntihap encümeni teşkili için, belediyeler tarafından istenilecek kimseleri seçmek;

11 - Tedrisatı iptidaiye kararnamesi hükümlerine göre: Her yıl okul açılmadan on beş gün evvel semtin bağlı bulunduğu ilk okulun baş öğretmeni ile birlikte mahalle hududu içinde oturan ve mecburi Öğrenim yaşında olan çocukların bir cetvelini tanzim ederek mühürlemek ve bu cetvelde adları yazılı çocuklardan okula devama mecbur olanları bu müddet içinde velilerine bildirmek ve devamsızlıkla ilgili her türlü tebliğ ve takiplere tavassut etmek;

12 - 2613 numaralı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 2644 numaralı Tapu Kanunu hükümlerine göre: Ferağ ve intikal ve kayıt işlerine ait ilmühaber ve vesikalar vermek ve meskenlere girerken hazır bulunmak;

13 - Mahalleye girdiğini haber aldığı hüviyeti meçhul ve şüpheli şahıslar hakkında zabıtaya haber vermek;

14 - İnsan ve hayvanlara arız olan salgın ve bulaşıcı hastalıkların ve nebatata hasar veren haşerelerin zuhurunu haber aldığı gün Hükümete bildirmek;

15 - Yardıma muhtaç olanlara fakirlik ihtiyaç ilmühaberleri vermek;

16 - Mahallede sakin olanlar hakkında resmi müesseselerce istenilen hüsnühal varakalarını tanzim ve ikametgah senedi tasdik etmek;

17 - Cumhurbaşkanınca, halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve amme hizmetlerini kolaylaştırmak üzere karar altına, alınacak işlerden o mahalleye taallük eden kısımları tatbik etmek,

Evet muhtarların görev ve yetkilerini kanun böyle düzenlemiş. Bu kanunun düzenlenme tarihini yukarıda arz ettim, 1944. Yani 75 yıl önceki Türkiye şartlarına göre düzenlenmiş bir kanun. Dikkat edilirse nüfus müdürlükleri ile vatandaş arasında bilgi ve belge vermeye, tasdik etmeye dönük görevler bulunuyor. Bu görevlerin tamamı günümüzde Nüfus müdürlüklerince yapılmaktadır. Vatandaşlık iş ve işlemleri elektronik ortamlarda yürütülmekte, iletişimin çok zayıf olduğu 75 yıl önceki ihtiyaç tamamen ortadan kalkmıştır.

Hemen her kamu kurumunun kayıt işlemlerinin “e-devlet portalı”nda kayıt altına alındığı, bireylerin iletişim kanallarının olabildiğince yaygınlaştığı günümüzde muhtarın ilkokula kayıt olacak çocukları bildirmesi, askere gideceklerin bilgilerini ilgililerine tebliğ etmesi, haciz işlemlerinde bulunma, ölüm vakalarını bildirme, mahalledeki şüpheli şahısları yetkili makamlara haber verme, yol vergisi vereceklerin cetvellerini hazırlamak, hastalıklı hayvanları bildirmek vs.  gibi görevler çağımızın gerçekleri ile hiç uyumlu bulunmuyor.

Hemen herkesin mal varlıklarının elektronik ortamlarda kayıtlı olduğu, gelir kayıtlarının güncel olarak takip edilebildiği günümüzde mahalle muhtarının vereceği fakirlik ihtiyaç ilmühaberleri ne kadar sağlıklı bilgi olabilir ki?

Mahalledeki her bir ferdin belediyeye bir telefon ile ulaşmasının, hatta görüntülü olarak bir olumsuzluğu bildirmesinin mümkün olduğu günümüzde bulaşıcı hastalıkları hükümete bildirmek görevi çok komik durmuyor mu?

Bütün seçim işlerinin profesyonelce elektronik ortamlarda yürütüldüğü günümüzde İntihap encümeni teşkili için, belediyeler tarafından istenilecek kimseleri seçmek; ( seçim kurullarına isim bildirmek) görevinin ne anlamı olabilir ki?

Yasal olarak muhtarın yapabileceği bir görev ben göremedim. Yanılıyor muyum?

Yapılacak bir görev yok, ama aday çok.

Sahi bu kadar istekli olmanın sebebi ne olabilir?  1700 tl civarındaki maaş mı dersiniz?

Yapılacak hiçbir iş yok ama 2019 yılı itibarıyla 1795 tl maaş var. Emekli olan birisi muhtar seçildiğinde emekli maaşı da kesilmiyor. Hem emekli maaşını almaya devam ediyor, hem de muhtarlık maaşını.

Böyle ballı bir makama kim talip olmaz ki?

 

Not: bu yazı köy kanununa tabi muhtarları kapsamamaktadır.

  • Bu yazı 954 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum

  YAZARIN DİĞER YAZILARI

PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 8 5 1 2 18 10 17 +8
2 Trabzonspor 8 4 1 3 17 10 15 +7
3 Fenerbahçe 8 4 2 2 13 8 14 +5
4 İstanbul Başakşehir 8 4 2 2 14 10 14 +4
5 Galatasaray 8 3 1 4 9 8 13 +1
6 Sivasspor 8 3 2 3 14 10 12 +4
7 Konyaspor 7 3 1 3 10 6 12 +4
8 Gaziantep FK 8 3 3 2 13 17 11 -4
9 Antalyaspor 8 3 3 2 9 15 11 -6
10 Yeni Malatyaspor 7 3 3 1 16 10 10 +6
11 Göztepe 8 2 3 3 7 7 9 0
12 Beşiktaş 8 2 3 3 10 12 9 -2
13 MKE Ankaragücü 8 2 3 3 6 11 9 -5
14 Denizlispor 8 2 4 2 7 10 8 -3
15 Kasımpaşa 8 2 4 2 8 12 8 -4
16 Çaykur Rizespor 8 2 4 2 8 16 8 -8
17 Gençlerbirliği 8 1 4 3 12 12 6 0
18 Kayserispor 8 0 4 4 8 15 4 -7
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 8 5 1 2 12 6 17 +6
2 Akhisarspor 8 5 2 1 11 7 16 +4
3 Altay 8 4 1 3 14 9 15 +5
4 Ümraniyespor 8 4 2 2 14 10 14 +4
5 Keçiörengücü 8 3 0 5 6 3 14 +3
6 Balıkesirspor 8 4 3 1 11 9 13 +2
7 Bursaspor 8 5 3 0 13 12 12 +1
8 Fatih Karagümrük 7 3 1 3 12 8 12 +4
9 İstanbulspor 8 2 1 5 14 13 11 +1
10 BB Erzurumspor 8 3 3 2 7 7 11 0
11 Adana Demirspor 8 2 2 4 9 6 10 +3
12 Menemenspor 8 2 4 2 5 11 8 -6
13 Osmanlıspor FK 7 3 3 1 9 10 7 -1
14 Adanaspor 8 1 3 4 12 14 7 -2
15 Boluspor 8 1 5 2 7 11 5 -4
16 Altınordu 8 1 5 2 8 12 5 -4
17 Giresunspor 8 1 5 2 6 15 5 -9
18 Eskişehirspor 8 1 6 1 9 16 5 -7
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa FK 9 8 0 1 31 10 25 +21
2 Samsunspor 9 6 0 3 19 4 21 +15
3 Yeni Çorumspor 9 6 2 1 12 8 19 +4
4 Afjet Afyonspor 9 5 2 2 16 7 17 +9
5 Zonguldak Kömürspor 9 5 2 2 12 5 17 +7
6 Tarsus İdman Yurdu 9 5 3 1 9 10 16 -1
7 Sancaktepe Bld 9 5 4 0 17 8 15 +9
8 Sarıyer 9 3 3 3 6 8 12 -2
9 Pendikspor 9 3 4 2 10 11 11 -1
10 Hekimoğlu Trabzon 9 3 4 2 15 19 11 -4
11 İnegölspor 9 3 5 1 12 9 10 +3
12 Kırklarelispor 9 2 3 4 6 15 10 -9
13 1922 Konyaspor 9 3 6 0 10 15 9 -5
14 Başkent Akademi FK 9 2 5 2 11 14 8 -3
15 Gümüşhanespor 9 2 5 2 10 14 8 -4
16 Amed Sportif 9 1 3 5 4 8 8 -4
17 Hacettepe Spor 9 2 5 2 5 17 8 -12
18 Şanlıurfaspor 9 0 8 1 0 23 14 -23
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 9 6 1 2 18 10 20 +8
2 Artvin Hopaspor 9 5 0 4 17 7 19 +10
3 Karaköprü Belediyespor 9 5 0 4 10 2 19 +8
4 24 Erzincanspor 9 4 1 4 10 4 16 +6
5 Çatalcaspor 9 4 1 4 11 7 16 +4
6 Buca FK 9 5 3 1 12 10 16 +2
7 Şile Yıldızspor 9 3 3 3 8 7 12 +1
8 68 Aksaray Belediyespor 9 3 3 3 6 5 12 +1
9 Düzcespor 9 3 3 3 5 5 12 0
10 Çankaya FK 9 3 3 3 9 10 12 -1
11 Erzin Spor Kulübü 9 2 3 4 7 8 10 -1
12 Yeni Orduspor 9 1 1 7 2 3 10 -1
13 Silivrispor 9 2 4 3 9 12 9 -3
14 Kızılcabölükspor 9 2 4 3 9 14 9 -5
15 Sultanbeyli Bld. 9 1 4 4 5 9 7 -4
16 Yomraspor 9 1 4 4 5 10 7 -5
17 Tokatspor 9 0 6 3 6 13 3 -7
18 Manisaspor 9 0 6 3 5 18 3 -13
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/10/2019 Konyaspor vs Yeni Malatyaspor
 25/10/2019 Çaykur Rizespor vs MKE Ankaragücü
 26/10/2019 Sivasspor vs Antalyaspor
 26/10/2019 Gaziantep FK vs Alanyaspor
 26/10/2019 Fenerbahçe vs Konyaspor
 27/10/2019 Yeni Malatyaspor vs Kayserispor
 27/10/2019 Gençlerbirliği vs Denizlispor
 27/10/2019 Göztepe vs Kasımpaşa
 27/10/2019 Beşiktaş vs Galatasaray
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/10/2019 Fatih Karagümrük vs Osmanlıspor FK
 25/10/2019 Boluspor vs Keçiörengücü
 26/10/2019 Ümraniyespor vs Altınordu
 26/10/2019 Balıkesirspor vs Adanaspor
 26/10/2019 İstanbulspor vs Bursaspor
 26/10/2019 Altay vs Menemenspor
 27/10/2019 BB Erzurumspor vs Hatayspor
 27/10/2019 Giresunspor vs Eskişehirspor
 27/10/2019 Adana Demirspor vs Fatih Karagümrük
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/10/2019 Sivas Belediyespor vs Eyüpspor
 26/10/2019 Ankara Demirspor vs Kastamonuspor 1966
 26/10/2019 Bodrumspor vs Kırşehir Belediyespor
 26/10/2019 Ergene Velimeşe vs Elazığspor
 26/10/2019 Etimesgut Belediyespor vs Van Spor
 26/10/2019 Kardemir Karabükspor vs Bandırmaspor
 26/10/2019 Niğde Anadolu FK vs Sakaryaspor
 26/10/2019 Uşak Spor vs Bayburt Özel İdare Spor
 26/10/2019 Kahramanmaraşspor vs Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/10/2019 Artvin Hopaspor vs Buca FK
 26/10/2019 Yeni Orduspor vs Serik Belediyespor
 26/10/2019 Yomraspor vs Erzin Spor
 26/10/2019 Çatalcaspor vs Şile Yıldızspor
 26/10/2019 Kızılcabölükspor vs Çankaya FK
 26/10/2019 Manisaspor vs 24 Erzincanspor
 26/10/2019 Sultanbeyli Bld. vs Karaköprü Belediyespor
 26/10/2019 Tokatspor vs Silivrispor
 26/10/2019 68 Aksaray Belediyespor vs Düzcespor
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Henüz anket oluşturulmamış.
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
YUKARI